Blog

Η ενιαία στρατηγική που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης: ο ρόλος των φαρμακοποιών

Η ενιαία στρατηγική που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης: ο ρόλος των φαρμακοποιών Ο…

Η ενιαία στρατηγική που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης: ο ρόλος των φαρμακοποιών


Ο φαρμακοποιός έχει πολλές λειτουργίες που ευθυγραμμίζονται με εκείνες των ζωτικών υπηρεσιών υγείας που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία. 60 Οι φαρμακοποιοί βρίσκονται σε ειδικό περιβάλλον κεντρικό στοιχείο της κοινότητας που τους επιτρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας, να καθιερώσουν και να θέσουν σε κίνους κοινοτικούς εταίρους και να ενδυναμώσουν τα μέλη της γειτονιάς μέσω της εκπαίδευσης, της προβολής και της διάδοσης των πληροφοριών.


Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, οι φαρμακοποιοί περιλαμβάνονται στην ενημέρωση των γιατρών, των νοσοκόμων και άλλων ειδικών υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορες μεθόδους συνταγογράφησης φαρμάκων και ανησυχιών που συνδέονται με τη διαδικασία χρήσης ναρκωτικών, 14,18 εκπληρώνουν ως εκ τούτου την 8η απαραίτητη λειτουργία υπηρεσιών υγείας που εξασφαλίζει μια ειδική δημόσια υγεία και προσωπική εργατικό δυναμικό υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμη περισσότερο, το άφθονο πρόγραμμα φαρμακοποιών στο κοινό μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων και ασφάλισης, μειώνοντας παράλληλα το βάρος του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού δημόσιας υγείας 2.


36 Τα θέματα της ερευνητικής μελέτης, της νομοθεσίας/υπεράσπισης και των ιατρικών λάθη ενσωματώνονται τέλεια με τη λειτουργία των φαρμακοποιών στη δημόσια υγεία. Αξιολόγηση α. Ο φαρμακοποιός και η αξιολόγηση της δημόσιας υγείας μέσω ερευνητικής μελέτης Ο φαρμακοποιός μπορεί να διαδραματίσει μια μοναδική λειτουργία στη διαδικασία αξιολόγησης για να διασφαλίσει ότι τα φάρμακα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Εικονίζεται ότι μια πληθυσμιακή ανάλυση των φαρμάκων μπορεί να συμβάλει στο σώμα της γνώσης δημόσιας υγείας που δημιουργούν πολύ καλύτερα προγράμματα θεραπείας, καθορίζοντας σφάλματα φαρμάκων και δυσμενείς περιπτώσεις, 37,38 και βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των πελατών.


Λήψη του φαρμακοποιού – Εξερευνητές.org για εργασία


Τέτοια ευρήματα θα ωφελήσουν τελικά τη γειτονιά και τον πληθυσμό σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δείχνει την ανάγκη και την ευκαιρία για τα επαγγέλματα δημόσιας υγείας και φαρμακείων να λειτουργούν σε συνεργασία για τη διεξαγωγή πολύτιμων ερευνητικών μελετών. Οι φαρμακοποιοί διαδραματίζουν ρόλο στην ανάπτυξη προγραμμάτων και διαδικασιών διαχείρισης ασθενειών που βασίζονται σε συγκεκριμένα πληθυσμιακά, βασισμένα στην ανάλυση επιδημιολογικών και φαρμακο-οικονομικών πληροφοριών, κριτήρια χρήσης φαρμάκων, ανασκόπηση της χρήσης φαρμάκων https://genericforgreece.com/cenforce-αγορά/ και στρατηγικές μειώνουν τον κίνδυνο.
Οι ακαδημαϊκές εταιρείες κοινότητας και υγείας μπορούν επίσης να ξεκινήσουν σχέσεις με περιφερειακούς οργανισμούς φαρμακείων για να προσφέρουν επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, τα πρότυπα του προβλήματος της υγείας και τους πολυάριθμους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τις κοινές καταστάσεις ασθενειών. Ένας κοινοτικός φαρμακοποιός μπορεί να είναι τακτικός για να βοηθήσει τις σπουδές υγείας και να συμβουλεύει τα άτομα σχετικά με και να τα παραπέμπει σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας.


Η σημασία της διανομής φαρμάκων και της φροντίδας πελατών κατά τη διάρκεια των καταστροφών είναι ζωτικής σημασίας. 41 Για παράδειγμα, πολυάριθμα περιφερειακά συμβούλια υγείας ανάγκη να είναι ένας φαρμακοποιός να είναι μέλος της ομάδας σε απάντηση σε πιθανούς κινδύνους δημόσιας υγείας. Οι φαρμακοποιοί χρησιμοποιούν συχνά εναλλακτικές λύσεις για τη φροντίδα και τις επιλογές για να στεγάσουν τις ανεπάρκειες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.


Ενθουσιασμός για τον ρόλο του φαρμακοποιού στη χειρουργική επέμβαση: το απαραίτητο περιουσιακό στοιχείο


Η εισαγωγή της ευλογιάς και της αρίθμησης της γρίπης έχει πραγματικά επιστήσει την προσοχή στο πρόβλημα που μειώνει τη θέση της σημαντικής θέσης φαρμάκων. 42 Για τις περιστάσεις, η ανάπτυξη μιας προετοιμασίας για την ανακατανομή του εμβολίου της γρίπης είναι μια πιθανώς χρήσιμη προπόνηση που οι φαρμακοποιοί ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστούν ποτέ να εκτελέσουν, ωστόσο, θα ήταν ένας εξαιρετικά κρίσιμος συνεισφέρων.


43,44 φαρμακοποιοί πρέπει να είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν γρήγορα και να ανταποκριθούν σε ζωτικές συνθήκες και έχουν πράγματι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στη συνεργατική ομάδα έκτακτης ανάγκης. Ο κρίσιμος ρόλος των φαρμακοποιών για την εξασφάλιση του έθνους από τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία λαμβάνεται υπόψη από τον ηγετικό ρόλο ενός φαρμακοποιού ως μέρος της ομάδας Actended Corps Readiness Force (CCRF) μετά τον Σεπτέμβριο.


45 Επιπλέον, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη ορισμένες υπηρεσίες φαρμακοποιών ως μέλη των ομάδων απόκρισης σε πέντε περιστάσεις άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φαρμακοποιοί έχουν συμμετάσχει σημαντικά στην αντίδραση έκτακτης ανάγκης, στη διαχείριση του στρατηγικού εθνικού αποθέματος (SNS), στην αντίδραση σε φυσικές καταστροφές, 46,47 και στην εργασία για την ανοικοδόμηση των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν και το ρυθμιστικό σύστημα φαρμάκων στο Ιράκ στο Ιράκ στο Ιράκ στο Ιράκ.